آرشیو سرویس مدرنیته
توسعه شهر به چه قیمتی؟!
10:12 - 5 آذر 1402
نگاهی به تقابل مدرنیته با شهرهای تاریخی و راه‌حل‌های آن:

توسعه شهر به چه قیمتی؟!

اینکه یک مدیر شهری رؤیاهای شیرینی برای شهر در سر داشته باشد و برای تحققشان تلاش کند، نه‌تنها مذموم نیست، بلکه مطلوب هم هست. اما قبل از اینکه برای تحقق تک‌تک این رؤیاها و برنامه‌ها دست‌به‌کار شود، بد نیست خودش را با سؤالات مختلفی به چالش بکشد.

گسست نسلی؛ ره‌آورد مدرنیته
11:33 - 11 آبان 1402
تغییر نسلی، پیامدهای تربیتی و شیوه‌های برخورد با آن از منظر نهج‌البلاغه:

گسست نسلی؛ ره‌آورد مدرنیته

تغییرات نسلی ازجمله مباحث مهم جامعه‌شناسی است که در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح برای آن به تضاد، گسست و انتقاع نسلی می‌انجامد. دراین‌میان نگاه دینی به تغییر نسلی و آثار آن با شاخصه‌های جامعه‌شناسانه تنها توسط معدودی از جامعه‌شناسان مسلمان مطرح‌شده است.

غلبه روح عینی بر روح ذهنی در شهرهای امروز
13:33 - 17 مهر 1402
مدرنیته روان شهرها را مشوش کرده است:

غلبه روح عینی بر روح ذهنی در شهرهای امروز

جهانی‌شدن، اصطلاحی است که از اواسط دهه 1980 متداول شده و به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… بوده که فرایند آن دگرگون‌شدن ساختارهای محلی به جهانی است.

پرچم‌دار گفتمان روشنفکری
19:19 - 3 تیر 1402
روشنفکری اسلامی یا غربی؟

پرچم‌دار گفتمان روشنفکری

تاریخ این سرزمین شاهدی است بلیغ بر نقش فرهنگی و سیاسی دکتر علی شریعتی در آگاه‌سازی، کسب معرفت و شناخت صحیح حق از باطل؛ نقش فرهنگی مردی که خود را فدای آرمان‌های جامعه‌اش می‌کند.