آرشیو سرویس سقط جنین
تولدی دوباره؟!
08:26 - دوشنبه
«سفیران نفس» مانع سقط جنین زنان باردار می‌شوند:

تولدی دوباره؟!

طبق آماری که اعلام شده، به‌طور میانگین سالانه ۳۵۰هزار تا ۵۳۰هزار مورد سقط‌جنین در کشور انجام می‌شود که از این میزان حدود ۱۰ تا ۱۲هزار مورد مجوزدار است و توسط پزشکی‌قانونی انجام می‌شود.

آمار فزاینده زایمان‌های زودرس در اصفهان
10:57 - پنجشنبه
«اصفهان‌زیبا» در گفت‌وگو با رئیس انجمن علمی مامایی استان اصفهان:

آمار فزاینده زایمان‌های زودرس در اصفهان

واکاوی آمارهای پنج‌ساله اخیر، حاکی از این است که زایمان‌های زودرس در اصفهان افزایش یافته است؛ به‌طوری‌ که اصفهان ازنظر درصد زایمان‌های زودرس جزو سه استان نخست کشور است.

سقط جنین در اصفهان کاهش یافت!
11:28 - پنجشنبه

سقط جنین در اصفهان کاهش یافت!

در سال گذشته تعداد ۵۸۶ مورد درخواست سقط قانونی در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ثبت شده است که از این تعداد ۴۷۳ مورد توانستند مجوز سقط قانونی توسط قاضی ویژه کمیسیون سقط دریافت کنند.