آرشیو سرویس سینمای جهان
مخاطب از سینما چه می‌خواهد؟
12:58 - شنبه
آیا سینما بدون مخاطب و سرگرمی ممکن است؟

مخاطب از سینما چه می‌خواهد؟

اهمیت مخاطب در وهله اول از این مسئله برخاسته است که اساسا سینما بدون مخاطب، سینما نامیده نمی‌شود و مخاطب را می‌توان یکی از ارکان جدایی‌ناپذیر و مهم سینما دانست.

نابینایان جهان متحد شوید!
10:29 - پنجشنبه
قدرت سینما در خمودگی یا خیزش یک ملت:

نابینایان جهان متحد شوید!

می‌بینیم که در سینمای هند، ژاپن، کره، سنگاپور، اسپانیا، فرانسه، هلند، کانادا و آمریکا چگونه نابینایان را افرادی توانمند و بااستعداد نشان داده‌اند؛ اما در سینمای ایران در بسیاری موارد صرفا احساس ترحم یا بدبختی‌ها را منعکس کرده‌اند.