آرشیو سرویس مجتبی بنی اسدی
عطری برای مسافر راه دور
10:29 - چهارشنبه

عطری برای مسافر راه دور

به نظرم این خیلی وحشتناک است که کودکی‌ام را به یاد ندارم.

آن روز همه را دوست داشتم
11:52 - یکشنبه

آن روز همه را دوست داشتم

هِندل را که زدم، دست کردم توی جیبم. کلید ماشین یادم رفته بود بگذارم خانه.
– خدافظ بابا…

کاپشن صورتی و گوشواره قلبی
10:02 - یکشنبه

کاپشن صورتی و گوشواره قلبی

سکوت. توی خانه فقط صدای یخچال می‌آید. اما آشفته‌ام. نمی‌دانم چطور و از کجا شروع کنم.