آرشیو سرویس گردشگر مثبت
کتبه عبدالباقی
12:19 - 18 فروردین 1403
چهره های اصفهان: ملاعبدالباقی تبریزی

کتبه عبدالباقی

پس از درگذشت علیرضا عباسی، هیچ استادی که بتواند کتیبه‌های خط ثلث مسجدجامع عباسی را به اتمام برساند، وجود نداشت. بنابراین شاه‌عباس، عبدالباقی تبریزی، یکی از شاگردان علیرضا عباسی را از بغداد به اصفهان فراخواند.

مرمرینه های مسجد
11:37 - 23 اسفند 1402
میراث اصفهان: مسجد امام (ره)

مرمرینه های مسجد

در سفرنامه شاردن، سیاح فرانسوی، آمده است: «هنگامی که در ساخت مسجدجامع عباسی با کمبود سنگ مرمر مواجه شدند، شاه عباس دستور می‌دهد این کمبود را با برداشتن سنگ‌های مسجدجامع عتیق جبران و سنگ مسجد را تامین کنند.

مسافر سلطنتی اصفهان
23:27 - 22 اسفند 1402
میراث ناملموس اصفهان: مهمان‌نوازی

مسافر سلطنتی اصفهان

نقاشی های سقف یکی از اتاق های تالار شمالی کاخ چهلستون با بقیه فرق دارد. داستان این اتاق آن طور که می‌گویند، به مسافری مربوط است که یک شب مهمان این اتاق بود؛ ‌هرچند که در این‌باره روایت‌های متفاوتی وجود دارد.

آتش بر سر چهلستون
23:02 - 22 اسفند 1402
چهره های اصفهان: شاه سلطان حسین

آتش بر سر چهلستون

هزارویكصدوهجده زهجرت نبوی گذشته بود كه آتش به چلستون افتاد شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی، به قضا و قدر الهی بسیار اعتقاد داشت و هر اتفاقی را خواست و اراده خداوند می‌دانست.

فیروزه ای ترین غیبت معمار
22:56 - 22 اسفند 1402
چهره های اصفهان: استاد علی اکبر معمار اصفهانی

فیروزه ای ترین غیبت معمار

«استاد علی‌اکبر معمارباشی اصفهانی» معمار مسجدجامع‌عباسی است که طراحی آن را شیخ بهایی برعهده داشته است.

جشن‌های پنج‌روزه درچهلستون
12:33 - 15 اسفند 1402
میراث ناملموس اصفهان: جشن ها

جشن‌های پنج‌روزه درچهلستون

آمد‌وشد سیاحان فرنگی به ایران و بازدیدها و نوشته‌هایشان از آداب و رسوم و کیفیت و احوال زندگی مردم کوچه و بازار، درباریان و شاهان و شاهزادگان، برای ما اسناد معتبری محسوب می‌شوند.

چرا سی‌وسه تا؟
10:12 - 14 اسفند 1402
میراث اصفهان: سی و سه پل

چرا سی‌وسه تا؟

براساس یک سند پانصد‌ساله که منسوب است به فقیه دانشمند، «شیخ بهایی» و به «رجب المرجب سنه923» هجری قمری تاریخ خورده، شرحی بر تعیین حقابه زاینده‌رود آمده است.

جشن تیرگان یا آب‌پاشان در کنار زاینده‌رود
12:01 - 13 اسفند 1402
میراث طبیعی اصفهان: زاینده رود

جشن تیرگان یا آب‌پاشان در کنار زاینده‌رود

در گاه‌شمار باستانی ایران، روز سیزدهم تیرماه را روز جشن تیرگان و برای گرامیداشت «تیشتر، ستاره باران‌آور»، نام‌گذاری کرده‌اند.

عباس بهشتیان و سی و سه پل
12:36 - 12 اسفند 1402
چهره‌های اصفهان: عباس بهشتیان

عباس بهشتیان و سی و سه پل

تپش قلبش یکی‌درمیان، یکی برای حیات خودش می‌تپید و دیگری برای حیات اصفهان. باید شیفته شَهرت باشی تا اگر خطی به خطا بر چهره‌اش افتاد، آشفته شوی. عباس بهشتیان اینگونه بود.

یک وجب خاک به یک دانه زر
11:09 - 10 اسفند 1402
میراث اصفهان: مسجد جامع عتیق

یک وجب خاک به یک دانه زر

وایت شده که زمین آبگیر میانی واقع در مسجدجامع‌عتیق، متعلق به فردی کلیمی بوده که تمایلی هم برای فروشش نداشته است.

اصفهانِ قصه‌های کهن
12:35 - 8 اسفند 1402
روایت های تاریخی یک شهر

اصفهانِ قصه‌های کهن

چهل‌ستونِ قصه‌های اصفهان از پس هزاران سال هنوز پابرجاست؛ آن‌قدر که پدران و مادرانمان حواسشان جمع بوده و یادشان مانده که برای فرزندانشان از شاه‌عباس و شیخ‌بهایی و شمع و عمارت عالی و هزارویک داستان ناگفته و ناشنیده نصف‌جهانشان تعریف‌ها کنند.

اصفهان شهر افسانه‌ها و اسطوره ها
11:15 - 8 اسفند 1402

اصفهان شهر افسانه‌ها و اسطوره ها

«مدینه‌ای‌ست عظیمه از شهرهای مشهور. از هر جنس خوبی‌ها را جامع، پاکی خاک و صفای هوا و عذوبت ماء و صحت ابدان و حسن صورت و حذاقت در هر علم و صناعت. به‌مرتبه‌ای که گویند که هرچه استادان اصفهان در تحسین آن کوشند، اهل صناعت جمیع بلاد از راست‌کردن مثل آن عاجز آیند.»