بایگانی سرویس سریال فرونشست
سریال «فرونشست» | قسمت پایانی فصل اول
22:07 - 6 دی 1402

سریال «فرونشست» | قسمت پایانی فصل اول

قسمت هفتم | پایان فصل اول
در قسمت‌های قبل سریال فرونشست، روند رشد این پدیده هولناک را در اصفهان بررسی کردیم. آیا با این روند پرشتاب، فرونشست منجر به نابودی کامل اصفهان خواهد شد؟! در قسمت پایانی فصل اول سریال فرونشست، پاسخ دکتر بهرام نادی عضو کارگروه تخصصی فرونشست اصفهان را مشاهده می‌کنیم.

سریال «فرونشست» | مدارس حبیب‌آباد
19:33 - 22 آذر 1402

سریال «فرونشست» | مدارس حبیب‌آباد

فصل اول | قسمت ششم: مدارس حبیب‌آباد
با قطع جریان زاینده‌رود، پدیده فرونشست به اصفهان محدود نشده و به شهرستان‌های اطراف این شهر نیز سرایت کرده است.
به گونه‌ای که در شهر حبیب‌آباد چند مدرسه به دلیل خطرات هولناک فرونشست تخلیه شده است.

سریال «فرونشست» | پایان زاینده‌رود، تشدید فرونشست
17:47 - 15 آذر 1402

سریال «فرونشست» | پایان زاینده‌رود، تشدید فرونشست

فصل اول | قسمت پنجم: پایان زاینده‌رود، تشدید فرونشست

همزمان با تشدید آلودگی هوا در چند روز اخیر، جریان زاینده‌رود نیز دوباره قطع شد. کارشناسان اعتقاد دارند قطع جریان زاینده‌رود به تشدید فرونشست در اصفهان می‌انجامد.

سریال «فرونشست» | مدارس اصفهان
20:48 - 8 آذر 1402

سریال «فرونشست» | مدارس اصفهان

فصل اول | قسمت چهارم: مدارس اصفهان
تشدید فرونشست در اصفهان، علاوه بر بناهای تاریخی که در قسمت قبل بررسی شد، به مکان‌های عمومی و آموزشی هم نفوذ کرده است؛ به گونه‌ای که چندین مدرسه در استان و شهر اصفهان به خاطر خطر تخریب ناشی از فرونشست، تخلیه شده‌اند.
این روند، خطر تخریب بناها و ساختمان‌ها را متوجه مناطق بیشتری از اصفهان کرده است.

سریال «فرونشست» | محله علی‌قلی آقا
20:00 - 24 آبان 1402

سریال «فرونشست» | محله علی‌قلی آقا

فصل اول | قسمت سوم: محله علی‌قلی آقا
با تشدید بحران کم آبی در اصفهان، فرونشست به طور هولناکی بناهای تاریخی اصفهان را در بر گرفته است.
افزایش برداشت‌ها از حوضه زاینده‌رود، خطر تخریب کلی آثار نفیس معماری اصفهان را در پی دارد.
محله علی‌قلی آقا از آثار دوره صفوی یکی از این پهنه‌های تاریخی به حساب می‌آید که با تشدید پدیده فرونشست، در حال نابودی است.

سریال «فرونشست» | حوالی بیمارستان غرضی
18:38 - 17 آبان 1402

سریال «فرونشست» | حوالی بیمارستان غرضی

فصل اول | قسمت دوم: حوالی بیمارستان غرضی
عدم برقراری جریان متداوم آب در زاینده‌رود، دهان زمین تشنه اصفهان را باز کرده و فرونشست را به مناطق مسکونی رسانده است.
نرخ فرونشست در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ در مناطق شمالی اصفهان ۱۵۶ میلیمتر اعلام شده که تقریبا ۴۰ برابر نرخ جهانی است.

سریال «فرونشست» | مسجد سید
20:42 - 1 آبان 1402

سریال «فرونشست» | مسجد سید

فصل اول | قسمت اول: مسجد سید
تیر فرونشست زمین، بالاخره به پیکر ابنیه تاریخی اصفهان رسید و آن‌ها هم از گزند این پدیده در امان نماندند.
در این قسمت از سریال «فرونشست» همراه بهرام نادی عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان شدیم تا اثرات این پدیده را در مسجد سید اصفهان مشاهده کنیم.

سریال «فرونشست»
20:11 - 24 مهر 1402

سریال «فرونشست»

تیزر فصل اول | به زودی در اصفهان زیبا ببینید…