آرشیو سرویس تشریفات
صیغه عقد آریایی؟!
09:33 - دوشنبه

صیغه عقد آریایی؟!

عقد آریایی، سال‌هاست که در برخی از جشن‌های عقد اجرا می‌شود و بعضی از عروس و دامادها نیز مصر هستند که آن را با تجملات و تشریفات خاصی برگزار کنند. عقد آریایی، اما عقدی صوری و غیرشرعی است که هیچ تعهدی را به دنبال خود، برای زوجین به وجود نمی‌‎آورد.

عروسی شاهانه!
09:21 - دوشنبه
گزارش «اصفهان‌زیبا» از جشن‌های عروسی لاکچری و پرهزینه:

عروسی شاهانه!

حرکت جامعه به سمت این‌گونه مراسم‌ها بدون در نظر گرفتن لزوم برگزاری آن، به لحاظ اجتماعی، باعث سرخوردگی در قشر قالب جامعه و جوان‌ها خواهد شد و نداشتن قدرت اقتصادی برای برگزاری این‌گونه مراسم‌ها پس‌زدگی جوان‌ها در ازدواج و افزایش سن ازدواج را به همراه خواهد داشت.