آرشیو سرویس نهج البلاغه
نوید پایان‌بخش دل‌مشغولی به رزق
11:15 - 30 اردیبهشت 1403

نوید پایان‌بخش دل‌مشغولی به رزق

صحیفه سجادیه، اثر گران‌مایه منسوب به حضرت سجاد علیه‌السلام و از خانواده قرآن و نهج‌البلاغه است؛ لذا به آن «اخت‌القرآن» نیز می‌گویند. شامل پنجاه‌وچهار دعاو دربردارنده دقیق‌ترین مسائل توحیدی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… است.

پیامدهای شوم تنگ‌دستی
10:10 - 26 فروردین 1403

پیامدهای شوم تنگ‌دستی

صحیفه سجادیه، اثر گرانمایه منسوب به حضرت سجاد علیه‌السلام و از خانواده قرآن و نهج‌البلاغه است؛ لذا به آن « أخت القرآن» نیز می‌گویند که شامل پنجاه‌وچهار دعاست و دربردارنده دقیق‌ترین مسائل توحیدی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و … است. صحیفه، برجسته‌ترین کتاب در خصوص دعاست و هیچ کتابی هم‌پایه و هم‌سنگ آن در قالب نیایش نیست.

بررسی موضوع رزق در بیانات امام‌سجاد(ع)
12:35 - 29 بهمن 1402

بررسی موضوع رزق در بیانات امام‌سجاد(ع)

صحيفه‌ سجاديه، اثر گران‌مایه‌ منسوب به حضرت سجاد(ع)و از خانواده‌ قرآن و نهج‌البلاغه است؛ لذا به آن « أخت القرآن» نیز می‌گویند.

بررسی موضوع رزق و روزی  در بیانات امام سجاد (ع)
09:51 - 26 بهمن 1402

بررسی موضوع رزق و روزی در بیانات امام سجاد (ع)

صحيفه‌ی سجاديه، اثر گرانمایه‌ منسوب به حضرت سجاد علیه السلام و از خانواده‌ قرآن و نهج‌البلاغه است.

برکت از نگاه زینت عابدان
11:35 - 14 بهمن 1402

برکت از نگاه زینت عابدان

صحیفه‌ سجادیه، اثر گرانمایه‌ منسوب به حضرت سجاد علیه‌السلام و از خانواده‌ قرآن و نهج‌البلاغه است.

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
11:26 - 14 بهمن 1402
نگاهی هویت‌شناختی به انسان سالم از منظر نهج‌البلاغه

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

در سده‌های اخیر و با شکل‌گیری دانشی به نام روان‌شناسی و توجه اندیشمندان این دانش به موضوع سلامت روح و روان انسان، مسئله‌ای تحت عنوان «انسان سالم» مطرح شد و صاحبان فکر و اندیشه به عرصه نظریه‌پردازی درباره‌ چیستی و مؤلفه‌های آن کشانده شدند.

در محضر صحیفه‌ سجادیه
12:55 - 21 آبان 1402
بررسی موضوع رزق و روزی در بیانات امام سجاد(ع):

در محضر صحیفه‌ سجادیه

صحیفه‌ی سجادیه، اثر گران‌مایه‌ منسوب به حضرت سجاد علیه‌السلام و از خانواده‌ قرآن و نهج‌البلاغه است. لذا به آن «أخت القرآن» نیز می‌گویند. شامل پنجاه‌وچهار دعاست و دربردارنده‌ دقیق‌ترین مسائل توحیدی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

در محضر صحیفه سجادیه
10:58 - 20 مهر 1402
بررسی موضوع رزق و روزی در بیانات امام سجاد(ع):

در محضر صحیفه سجادیه

صحيفه‌ سجاديه، اثر گرانمایه منسوب به حضرت سجاد (ع)و از خانواده‌ قرآن و نهج‌البلاغه است؛ لذا به آن«أخت القرآن» نیز می‌گویند. این صحیفه شامل 54 دعاست و دربردارنده دقيق‌ترين مسائل توحيدی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و … است.

در محضر صحیفه سجادیه
11:24 - 9 مهر 1402
بررسی موضوع رزق‌وروزی در بیانات امام سجاد (علیه‌السلام):

در محضر صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه، اثر گران‌مایه منسوب به حضرت سجاد(ع) و از خانواده قرآن و نهج‌البلاغه است؛ لذا به آن «أخت القرآن» نیز می‌گویند. شامل پنجاه و چهار دعاست و دربردارنده دقیق‌ترین مسائل توحیدی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … است.

رزق‌وروزی در صحیفه سجادیه
11:01 - 26 شهریور 1402

رزق‌وروزی در صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه اثر گرانمایه منسوب به حضرت سجاد(ع) و از خانواده قرآن و نهج‌البلاغه است؛ به همین دلیل به آن «اخت‌القرآن» نیز می‌گویند. این کتاب شامل پنجاه ‌وچهار دعاست.

حق و باطل
10:52 - 14 آذر 1401